9chan.lv | 9chan.fromhell.lv | IRC | Discord | Telegram | Library

/lv/ - Latvija


Name:
Subject:
Sage:
Comment:
Files:
Drawing: x size canvas
Password: (For post deletion)
  • Allowed file types: GIF, JPG, PNG, BMP, MP3, WEBM, MP4, OGG, FLAC, SWF
  • Maximum number of files per post: 10
  • Maximum file size per post: 64.00 MB
  • Read the rules before you post.
Jānis 01/23/2024 (Tue) 17:24:32 No. 83 Reply
oekaki.png
35.49 KB, 500x500
Atceraties LVMOG? Viņš pirms gadu desmita taisīja ņirdzīgas animācijas un tad pazuda, bet tagad viņš ir atpakaļ un manliekas ka viņam ir šizofrēnija. Vajag vienīgi palasīt viņa video aprakstus un tā izskatīsies. https://www.youtube.com/watch?v=AHWEi_GOf0w
ClipboardImage.png
42.09 KB, 155x214
vins ir labs
>>84 Kpe viņš vairs neanimē? Pieauga un pazuda dvēsele?
draugi, prieciugs ziemasvetks ēzelis 12/17/2023 (Sun) 10:59:11 No. 80 Reply
channels4_profile.jpg
10.54 KB, 176x176
čau
The new latvian president likes sausage a bit too much Jānis 05/31/2023 (Wed) 19:43:03 No. 75 Reply
Real IP
ClipboardImage.png
7.90 KB, 62x64
ClipboardImage.png
71.94 KB, 223x262
Was he the best choice? Is it truly over for /latvijabraliukai/?
Real IP
t3_2nui88.png
80.01 KB, 500x1713
media_FhoIzWmX0AET5uZ.jpg
145.05 KB, 1080x1552
1600587383243.jpg
210.94 KB, 640x480
i like sausage too :) latvia is leader in world of pidor rights
Real IP
normaludienariga.png
285.54 KB, 640x328
20230119_115633621_b69e.png
256.45 KB, 640x394
latvia-gods_kalpot.gif
4.38 MB, 640x480
i have more proofs do not worry
Real IP
latvianbreadsoup.png
294.42 KB, 931x519
aha ok i am done now
Linča tiesu Jānis 05/07/2023 (Sun) 22:43:23 No. 70 Reply
Real IP
ITT Viss, kas saistits ar situāciju imantā > Šādus ierakstus pamanījusi arī Valsts policija, fiksējot informāciju, ka jaunieši, reaģējot uz 5. maija notikumiem Imantā, vēlējušies "linča tiesu", tādējādi paužot savu nostāju un aizstāvot cietušo. > Valsts policijā pastāstīja, ka likumsargi nekavējoties reaģēja uz informāciju, kā arī, veicot pastiprinātu uzraudzību Imantā, pamanīja Imantas mikrorajonā pulcējamies jauniešus. Ar viņiem tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, izskaidrota 5. maijā notikusī situācija, un jauniešiem tika lūgts izklīst, ko viņi arī izdarījuši. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/imanta-pulcejas-jauniesi-rosinot-fiziskas-sadursmes-policija-pardaugava-izsludina-trauksmi-plkst-2321.d?id=55494856 https://nitter.snopyta.org/DinaRanc/status/1654946396330508290
1 post and 2 images omitted.
Real IP
Real IP
So russian faggots beat up a kid? Hope they rot in jail.
Real IP
>>73 they beat up two kids and the teens im imanta started lynch mobs after them the police had to break up (because the police did nothing about the original crime)
Izsludināts Valsts aizsardzības dienesta likums Jānis 05/01/2023 (Mon) 03:53:00 No. 69 Reply
Real IP
DoomerStage2.png
45.19 KB, 240x240
Felipe Gabriels Jānis 04/02/2023 (Sun) 09:07:16 No. 67 Reply
Real IP
vai mums ir nepieciešams felipe latvijā?
Real IP
>>67 ne, lai pisas uz savu treso pasaules sudu ble
Latvijā rosina pakāpeniski ieviest obligātu Valsts aizsardzības dienestu Jānis 07/05/2022 (Tue) 19:24:54 No. 19 Reply
Real IP
1655062584177.jpg
57.61 KB, 720x588
14 posts and 6 images omitted.
Real IP
1647642092995.png
176.46 KB, 640x693
>>35 no, but i should get mental health exemption :)
Real IP
1615055074944.jpg
16.59 KB, 280x405
Valsts aizsardzības dienestā plānots iesaukt arī dubultpilsoņus; katru gadījumu izvērtēs rūpīgi >Valsts aizsardzības dienestā (VAD) plānots iesaukt arī Latvijas dubultpilsoņus, atzina Aizsardzības ministrijā (AM). >Ministrijas ieskatā, pilsoņa pienākumiem jābūt identiskiem visiem pilsoņiem, attiecīgi dubultpilsonība pati par sevi neatbrīvos no VAD. >Vienlaikus paredzēts izņēmums, proti, VAD netiks iesaukti tikai pilsoņi ar dubultpilsonību, kuru ir dienējuši ārvalstu militārajā dienestā vai pildījuši alternatīvo dienestu. >Ņemot vērā, ka VAD norisināsies latviski un nenoliedzot, ka ir dubultpilsoņi bez latviešu valodas zināšanām, ministrijā norādīja, ka katra potenciālā rekrūša, tostarp, pilsoņa un dubultpilsoņa atbilstība iesaukšanai VAD tiks "rūpīgi izvērtēta". >Tāpat ministrijā norādīja, ka saskaņā ar informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu respektējot pilsoņu izglītības, personīgās izaugsmes un profesionālās karjeras plānus, kā arī ekonomiskos vai ģimenes dzīves izaicinājumus, tiek paredzēts iesaukuma atlikšanas mehānisms, kur pilsonis iesaukuma datumu varētu lūgt pārcelt uz vēlāku laiku, bet ne vēlāk kā līdz brīdim, kad persona sasniedz 26 gadu vecumu. >Pilsonim lūgums pārcelt iesaukumu būs jāpamato, piemēram, vai tās ir studijas augstskolā, specifiska profesionālā karjera un citi svarīgi iemesli. >Jau ziņots, ka AM ir iesniegusi saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu un Veselības ministrijām informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu. Tiklīdz valdība un Saeima pieņems lēmumus par VAD ieviešanu AM sāks veidot atlases sistēmu, kas tiks izveidota līdz divu gadu laikā, balstoties uz visu datu analīzi. https://www.delfi.lv/news/national/politics/valsts-aizsardzibas-dienesta-planots-iesaukt-ari-dubultpilsonus-katru-gadijumu-izvertes-rupigi.d?id=54638210
Real IP
Valdība atbalsta pakāpenisku obligāta valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Valsts aizsardzības dienesta rekrūšus atlasīs ar izlozes palīdzību No https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-atbalsta-pakapenisku-obligata-valsts-aizsardzibas-dienesta-ieviesanu.a472490/ >Valdība otrdien uzklausīja informatīvo ziņojumu un atbalstīja pakāpenisku obligāta valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu. >Valdība atbalstīja VAD ieviešanu vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem un sievietēm brīvprātīgi ar 2028. gadu, nodrošinot maksimāli plašu pilsoņu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, kas nodrošinātu vienlīdzības principu pilsoņu pienākumam iesaistīties valsts aizsardzībā. >Tāpat ministri atbalstīja ziņojumā piedāvāto pakāpenisko VAD ieviešanu no 2023. līdz 2027. gadam ar pirmo iesaukumu 2023. gada janvārī. >Attiecībā uz personu reģistrāciju un iesaukšanu likumprojekts paredz, ka AM atbildīgajai struktūrvienībai tiek nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuve Fizisko personu reģistram, Sodu reģistram, Invaliditātes informatīvajai sistēmai, Valsts izglītības informācijas sistēmai un Latvijas E-veselības sistēmai informācijas iegūšanai par iesaucamo reģistrācijas datiem, izglītību, nodarbošanos, ģimenes sastāvu, sodāmību un veselības stāvokli. >Lēmumu par neiesaukšanu dienestā varēs pieņemt attiecībā uz deviņām pilsoņu kategorijām. >Pirmkārt, pilsoni, kura veselības stāvoklis neatbilst VAD noteiktajām prasībām. Otrkārt, pilsoni, kurš mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs. Treškārt, pilsoni, kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Ceturtkārt, pilsoni, kurš kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto. >Piektkārt, pilsoni, kurš par smagu vai sevišķi smagu noziegumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret viņu izbeigts uz nereabilitējoša pamata. Sestkārt, pilsoni, kurš ir sodīts par noziegumu, izņemot par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā. >Dienestā neiesauks pilsoni, kurš ir bērna vienīgais vecāks, pilsoni, kuram VAD aizstāts ar valsts civilo dienestu, pilsoni, kuram ir arī kādas citas valsts pilsonība un kurš ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai pildījis valsts civilo dienestu. Dienestā arī neiesauks profesionālā dienesta karavīru, kurš profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējis ne mazāk par trim gadiem, kā arī Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventu. >VAD var neiesaukt personas, kuras svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt VAD citā laikā tuvāko triju gadu laikposmā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam. Otrreizēja neiesaukšana šā iemesla dēļ nebūs pieļaujama. >Likumprojekts paredz, ka katrs iesaucamais un VAD karavīrs būs personīgi atbildīgs par to, lai dzīvesvietas maiņa, izbraukšana no valsts vai citi neparedzēti apstākļi neradītu šķēršļus VAD izpildei. >Savukārt, ja izvairīšanās ilgs vairāk par desmit dienām vai izvairīšanās no iesaukuma dienestā izpaudīsies kā miesas bojājumu sev nodarīšana vai slimības simulēšana, viltojot dokumentus vai citādi maldinot, tad par to vienlaikus virzāmajos grozījumos Krimināllikumā būs paredzēta kriminālatbildība.
Real IP
ClipboardImage.png
651.92 KB, 1366x628
3f8.png
349.37 KB, 1024x1024
>Līdz ar šīs Saeimas lēmumu atlikt Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta izskatīšanu, darbs pie tā ir apstājies uz vismaz mēnesi. Pēc optimistiska scenārija to varētu pieņemt līdz gada beigām. Taču, ņemot vērā jautājuma sarežģītību, diskusijas var iestiepties vēl ilgāk, lēsa Latvijas Televīzijas raidījums "De facto", norādot – armijai karavīru trūkst jau tagad. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/obligata-aizsardzibas-dienesta-ieviesana-sabremzejas-bet-armijai-karaviru-trukst-jau-tagad.a479260/= >Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" ir savākti 10 000 parakstu par piedāvājumu iecerēto Valsts aizsardzības dienestu (VAD) noteikt nevis par obligātu, bet par brīvprātīgu. >Pogorelova ieskatā, piedāvātajam dienestam nepieciešamo pieteikumu skaitu ir iespējams savākt brīvprātīgā kārtā. Aizsardzības ministrijai esot "mērķtiecīgi jāceļ dienesta prestižs", jāpiedāvā konkurētspējīga kompensācija un izdevīgi noteikumi. Jo pievilcīgāki būs nosacījumi, jo vairāk brīvprātīgo pieteiksies dienestā, jo prestižāks tas būs, un valsts drošību tas stiprinās paredzami efektīvāk par obligātu dienestu, savus uzskatus klāstījis iniciatīvas pieteicējs. >Līdz ar to idejas autors aicina no VAD likumprojekta izslēgt punktu, kas paredz, ka VAD iesauc vīriešus no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam, mainot arī punktu ar aprakstu vispārīgajos noteikumos. >Gadījumā, ja VAD būs brīvprātīgs, motivācija dienējošajiem būšot augstāka, nebūtu gadījumu, ka cilvēki izvairās no iesaukšanas, jaunieši respektētu valsti, kas dienestu viņiem neuzspiež, domā Pogorelovs, norādot, ka "cieņpilna valsts attieksme pret pilsoņiem veicinās patriotismu". https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/manabalsslv-savakti-10-000-parakstu-prasot-valsts-aizsardzibas-dienestu-noteikt-par-brivpratigu.a478937/
Real IP
350eiro.jpg
141.49 KB, 1032x1742
Konceptuāli atbalsta obligāto aizsardzības dienestu; ārzemēs dzīvojošos iesauktu no 2028. gada >Dienestam varētu būt pakļauti vīrieši viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. >Ja vīrietis iegūst izglītību, kas nav augstākā, tad viņu dienestam varētu pakļaut gada laikā pēc absolvēšanas, ne vēlāk par 24 gadu vecumu. >Augstākā izglītība nozīmēs atbrīvojumu no dienesta. >VAD būtu pakļauti pilsoņi – vīrieši līdz 27 gadu vecumam, ja ir zudis attiecībā uz tiem lēmumā par valsts aizsardzības dienesta atlikšanu noteiktais pamats valsts aizsardzības dienesta atlikšanai. >Paredzēts, ka VAD no 2028. gada varētu attiekties arī uz ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem. >Plāno iesaucamajam par pavēstes ignorēšanu piemērot naudas sodu. tikai 350 eiro ;) >Pirmais brīvprātīgais iesaukums dienestā plānots šī gada 1.jūlijā. >personas, kuras savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, to varēs aizstāt ar valsts aizsardzības civilo dienestu. Plānots, ka alternatīvo dienestu varēs aizvadīt Aizsardzības ministrijas struktūrās. >Komplektējot valsts aizsardzības militārā dienesta iesaukumu, prioritāri tajā plānots iekļaut pilsoņus, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Savukārt, lai nokomplektētu iztrūkstošo iesaukuma daļu, plānots izmantot atlasi pēc nejaušības principa. To paredzēts rīkot proporcionāli valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu skaitam, kas deklarēti katrā novadā. >Tāpat konceptuāli atbalstītais likumprojekts paredz, ka no VAD uzskaites tiek noņemts un dienestam nav pakļauts: >• pilsonis, kura veselības stāvoklis neatbilst valsts aizsardzības dienestam noteiktajām prasībām; >• pilsonis, kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērna vecāks ir miris vai otram vecākam nav iespēju īstenot aizgādību, kā arī >• pilsonis, kurš ar bāriņtiesas lēmumu kā aizbildnis vai audžuģimene aprūpē bērnu; >• pilsonis, kuram saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem līdz pusotra gada vecumam vai vecākiem;
Jānis 01/13/2023 (Fri) 11:13:50 No. 63 Reply
Real IP
lvfuture.mp4
1.40 MB, 464x848
This is rīga by the end of 2023
Real IP
couldn't agree more, we live in the future
Real IP
IMG_5689.MP4
2.01 MB, 464x848
Levitācijas Jānis 01/11/2023 (Wed) 17:56:45 No. 62 Reply
Real IP
fmcgfqlwyaakuna1.jpg
1.18 MB, 1536x2048
blocini no egila levita vai vins ir vizionars? vai ne?