9chan.lv | 9chan.fromhell.lv | IRC | Discord | Telegram | Library

/lt/ - Lietuva


Mode: Reply [Return] [Go to bottom]

Name:
Subject:
Sage:
Comment:
Files:
Drawing: x size canvas
Password: (For post deletion)
  • Allowed file types: GIF, JPG, PNG, BMP, MP3, WEBM, MP4, OGG, FLAC, SWF
  • Maximum number of files per post: 10
  • Maximum file size per post: 64.00 MB
  • Read the rules before you post.
Jānis 07/12/2022 (Tue) 21:12:59 No. 16
Real IP
lohai.png
273.33 KB, 691x835
Sojau, pirdūnas pizdūnas esi. Konteksto žmonėms - yra Cibulio draugelių kompanija, Sojus kažkiek jai priklauso, kažkas pakritikavo Cibulį ir savininkas ėmė bybį čiulpinėti savo draugams ir doksinti kas toks ką postino 370chane. Jobani telegrampydariai. For English speaking niggers - the current owner of 370ch.lt is a wee lil soy cunt that has no shred of dignity left and reveals the IP post history to his faggot friends so that they know who to harass. Savininkas žinoma vaidins debilą ir sakys, jog čia kažkas išgalvota, bet tegul jis teina nahui. Melagiai bybiai blet.
Real IP
lol.webm
1.85 MB, 1098x1184
big surprise, feel free to tip him a non refundable donation
Real IP
>tjk paveiksle mano postas Jau ėmiau pergyvent, kad mane ims persekiot sojų berniukai
Real IP
Use VPN
Real IP
von į reditą jei kažkas nepatinka
Real IP
>>20 Čiongas kaip tik turėtų būti erdvė su mažiau orvelizmo, nei reditas ar soc tinklai, sojau.