9chan.lv | 9chan.fromhell.lv | IRC | Discord | Telegram | Library

/lt/ - Lietuva


Mode: Reply [Return] [Go to bottom]

Name:
Subject:
Sage:
Comment:
Files:
Drawing: x size canvas
Password: (For post deletion)
  • Allowed file types: GIF, JPG, PNG, BMP, MP3, WEBM, MP4, OGG, FLAC, SWF
  • Maximum number of files per post: 10
  • Maximum file size per post: 64.00 MB
  • Read the rules before you post.
370 chan is dead (real) Jonas 04/04/2023 (Tue) 11:45:50 No. 30
Real IP
ClipboardImage.png
32.54 KB, 1920x992
rip 370ch.png
22.96 KB, 348x332
370chan has fallen, and because there's no lithuanian imageboards left, the entirety of lithuanian chan culture has fallen as well... It's over.
Real IP
it's so over
Real IP
>>31 nu370chan didn't even last a year..
Real IP
>>32 make a nu-nu370ch actually called nu370ch.lt
Real IP
137525297437.jpg
87.06 KB, 572x485
lietuviškai rašykit, gaidžei jūs
Real IP
>>34 aš negalvojau, kad če lietuvių bus...
Real IP
lietuva.jpg
46.21 KB, 913x320
Real IP
1535633397342.jpg
287.96 KB, 764x551
Kaip dabar bus?
Real IP
1646766664279.jpg
162.76 KB, 716x786
>>37 Nauja irštva jau kaip ir sukurta, o gal ir sena bus perduota, naujam savininkui, bet pernelyg pokyčių nesitikėk. Žinant koks smagus buvo šitas tikiuosi, kad naujas bent jau spės tvarkytis su lankytoju srautu kai vėl atidarys čeną ir žinoma, kad nebus su šviesiukais bendraujantis dalbajobas kaip šitas (t. dėja bet bendrauja nes tie jau žino).
Real IP
404.png
107.65 KB, 593x416
šIAIp īr tasā apsivem.eu, tad vagol vėska negal sakīt, ka neber lituvišku abruozdielentiu. Aiškos, ten daužta xuīnia katra neveik nes matīt supisa php, krč semantėzma autėzmos. >>38 ui, kas čė s žiobintēs bėndrauja? pėrm kart begirdžiu aple tā.
Real IP
>>39 >Pirmą kartą apie tai girdžiu Pagaliau po tiek laiko ir išsidavei, gudruoli.
Real IP
ClipboardImage.png
469.36 KB, 1903x980
Prisikele is numirusiu blet jau xz kelinta karta, kiek supratau is naujienu soyvininkas nutekstas salin, adminas naujas